Scotland

Những điểm đến thú vị và bất ngờ

Scotland

DIỆN TÍCH

80,077 km²

DÂN SỐ

5.454 million

NGÔN NGỮ

Gaelic/English

TIỀN TỆ

£/Pound

MÚI GIỜ

GMT +1

THỜI TIẾT

Ôn đới

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1140420.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1140443.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1140301.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1150374.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1140496.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/edinburgh/p1150559.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/inverness/p1100961.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/inverness/p1100966.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/inverness/p1100996.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/28950874-1719547511422183-3145577220878106624-o.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/71037014-10156924422103051-4818038946229387264-o.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/73524575-10214906232161398-7993764926264967168-o.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/p1110401.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/p1110609.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/p1110625.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/p1120530.jpg

uploads/anh-tour-dulich/dulichvuognquocanh/dulichvuonquocanh/shetland/p1120657.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/18192582-10207533186042565-4934221112857984494-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/17880507-10207432423963576-3086707199799328364-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/14445055-10206031066050504-8900715220422328221-obeautiful-inverness.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/14876467-10206204380543258-1403832474723509001-oeilean-donan-castle.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/11999732-10203917282207229-3967232562769418981-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/11110194-10203590106708046-64606396241418105-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/82789530-10213586636895053-1955170504432156672-oold-stone-isle-of-lewis.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/p1140435.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/23334092-10208809682994191-859048207777394630-o-tolsta.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/18839664-10207760960896794-5999249507968543118-othe-braighe.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/p1140495.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/scotland/p1140496.jpg

Điểm đến tương tự

Theo dõi bản tin của chúng tôi
Trụ sở chính

CÔNG TY DU LỊCH SAO VIỆT 

6 Elizabeth Court

Queens Road

High Wycombe 

Buckinghamshire

United Kingdom

HP136AQ

Số điện thoại: 01494459113

Email: info@saoviet.co.uk

Hotline: 07534418383

Social