Bắc Cực

Những điểm đến thú vị và bất ngờ

Bắc Cực

DIỆN TÍCH

61,022 km²

DÂN SỐ

2,642

NGÔN NGỮ

Norwegian

TIỀN TỆ

Krone Noway

MÚI GIỜ

GMT +1

THỜI TIẾT

Hàn đới

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/10861068-10152678139800378-3633841319358169248-o-2.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/13653449-1736087030012697-2338903288559975342-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/21587298-1941196836168381-526209246200641244-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/30821729-2090745844506039-8725814989155599661-o-1.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/31670914-2093476980899592-3094867972238344192-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/33900404-2106299052950718-7916362296966774784-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/36394548-10212036821545224-7617445200369025024-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49245208-315995015692331-7615135654720045056-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49344887-315995102358989-4251264672323338240-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49390118-315995225692310-4198508017068539904-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49680325-315995049025661-7500103524156440576-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49713937-315995202358979-6061802213192237056-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/49719623-315994982359001-4985589657715605504-o.jpg

uploads/anh-dienden-dulich/baccuc/54728477-781270638913929-527972104834908160-o.jpg

Điểm đến tương tự

Theo dõi bản tin của chúng tôi
Trụ sở chính

CÔNG TY DU LỊCH SAO VIỆT 

6 Elizabeth Court

Queens Road

High Wycombe 

Buckinghamshire

United Kingdom

HP136AQ

Số điện thoại: 01494459113

Email: info@saoviet.co.uk

Hotline: 07534418383

Social